Giá Sắt Văn Phòng-Thư Viện

Sắp xếp

Giá Sắt GS1A

Giá Sắt GS1A

Giá bán 2.140.000 vnđ

Kích thước (mm): 1000x395x2020

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Giá Sắt GS1B

Giá Sắt GS1B

Giá bán 1.640.000 vnđ

Kích thước (mm): 1006x406x2065

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Giá Sắt GS2K1

Giá Sắt GS2K1

Giá bán 2.340.000 vnđ

Kích thước (mm): 1030x457x2000

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Giá Sắt GS2K2

Giá Sắt GS2K2

Giá bán 4.420.000 vnđ

Kích thước (mm): 2030x457x2000

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Giá Sắt GS3

Giá Sắt GS3

Giá bán 4.680.000 vnđ

Kích thước (mm): 915x317x1815

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Giá Sắt GS5K1

Giá Sắt GS5K1

Giá bán 3.690.000 vnđ

Kích thước (mm): 1025x450x2070

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Giá Sắt GS5K1B

Giá Sắt GS5K1B

Giá bán 2.760.000 vnđ

Kích thước (mm): 1025x450x1875

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Giá Sắt GS5K2

Giá Sắt GS5K2

Giá bán 5.910.000 vnđ

Kích thước (mm): 1960x450x2070

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Giá Sắt GS5K2B

Giá Sắt GS5K2B

Giá bán 4.740.000 vnđ

Kích thước (mm): 1960x450x1875

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Giá Sắt GS5K3

Giá Sắt GS5K3

Giá bán 9.170.000 vnđ

Kích thước (mm): 2895x450x2070

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Giá Sắt GS5K3B

Giá Sắt GS5K3B

Giá bán 6.480.000 vnđ

Kích thước (mm): 2895x450x1875

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Giá Sắt GS5K4

Giá Sắt GS5K4

Giá bán 11.930.000 vnđ

Kích thước (mm): 3830x450x2070

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Giá Sắt GS5K4B

Giá Sắt GS5K4B

Giá bán 8.750.000 vnđ

Kích thước (mm): 3830x450x1875

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Giá Sắt GS5K5

Giá Sắt GS5K5

Giá bán 14.600.000 vnđ

Kích thước (mm): 4765x450x2070

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Giá Sắt GS5K5B

Giá Sắt GS5K5B

Giá bán 10.420.000 vnđ

Kích thước (mm): 4765x450x1875

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Giá Sắt GS6

Giá Sắt GS6

Giá bán 2.800.000 vnđ

Kích thước (mm): 915x316x1830

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Giá Trung tải GTT15DL

Giá Trung tải GTT15DL

Giá bán 3.450.000 vnđ

Kích thước (mm): 1500x600x2000

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Giá Trung tải GTT20DL

Giá Trung tải GTT20DL

Giá bán 4.120.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x600x2000

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Thư viện Di Động MCF1

Tủ Thư viện Di Động MCF1

Giá bán 80.410.000 vnđ

Kích thước (mm): 3000x2140x2115

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Thư viện Di Động MCF2

Tủ Thư viện Di Động MCF2

Giá bán 22.980.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1200x2115

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Thư viện Di Động MCF3K2

Tủ Thư viện Di Động MCF3K2

Giá bán 43.080.000 vnđ

Kích thước (mm): 3000x1150x1920

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Thư viện Di Động MCF3K3

Tủ Thư viện Di Động MCF3K3

Giá bán 43.650.000 vnđ

Kích thước (mm): 3000x1150x1920

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.