Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp

Sắp xếp

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp BC01.jpg

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp BC01

Giá bán 4.460.000 vnđ

Kích thước (mm): 730x790/1105x1145/1185

Chất liệu: Chân mạ, đệm bọc giả da cao cấp

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp BC02.jpg

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp BC02

Giá bán 4.700.000 vnđ

Kích thước (mm): 780x800/1600x1190/1230

Chất liệu: Chân mạ, đệm bọc giả da cao cấp

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp BC03.jpg

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp BC03

Giá bán 3.900.000 vnđ

Kích thước (mm): 620x775/1565x1230/1275

Chất liệu: Chân mạ, đệm bọc giả da cao cấp

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp BC04.jpg

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp BC04

Giá bán 4.560.000 vnđ

Kích thước (mm):

Chất liệu: Chân mạ, đệm bọc giả da cao cấp

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp  TQ01

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ01

Giá bán 4.940.000 vnđ

Kích thước (mm): 680x810x1155-1210

Chất liệu: Da thật, da CN hoặc PVC

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp  TQ02

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ02

Giá bán 3.570.000 vnđ

Kích thước (mm): 670x710x1045-1100

Chất liệu: Da thật hoặc da CN

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ05

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ05

Giá bán 5.560.000 vnđ

Kích thước (mm): 670x730x1130-1210

Chất liệu: Da thật

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp  TQ07

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ07

Giá bán 6.250.000 vnđ

Kích thước (mm): 680x820x1200-1255

Chất liệu: Da thật

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ08

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ08

Giá bán 7.300.000 vnđ

Kích thước (mm): 660x790x1170-1250

Chất liệu: Da thật

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp  TQ09

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ09

Giá bán 4.940.000 vnđ

Kích thước (mm): 690x780x1175-1230

Chất liệu: Da thật, da CN hoặc PVC

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp  TQ10

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ10

Giá bán 3.674.000 vnđ

Kích thước (mm): 660x700x1140-1220

Chất liệu: Da thật, da CN hoặc PVC

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp  TQ11

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ11

Giá bán 5.030.000 vnđ

Kích thước (mm): 690x790x1175-1230

Chất liệu: Da thật, da CN hoặc PVC

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp  TQ12

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ12

Giá bán 5.170.000 vnđ

Kích thước (mm):  690x800x1175-1230

Chất liệu: Da thật, da CN hoặc PVC

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp  TQ15

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ15

Giá bán 5.288.000 vnđ

Kích thước (mm): 660x810x1150-1205

Chất liệu: Da thật, da CN hoặc PVC

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp  TQ16

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ16

Giá bán 6.460.000 vnđ

Kích thước (mm): 690x780-1070x1200-1255

Chất liệu: Da thật, da CN hoặc PVC

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ17

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ17

Giá bán 4.360.000 vnđ

Kích thước (mm): 660x720x1200-1275

Chất liệu: Da thật, da CN hoặc PVC

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp  TQ19

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ19

Giá bán 6.330.000 vnđ

Kích thước (mm): 690x780-1070x1190-1245

Chất liệu: Da thật, da CN hoặc PVC

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ20

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ20

Giá bán 13.350.000 vnđ

Kích thước (mm): 810x890x1205-1260

Chất liệu: Da thật

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ21

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ21

Giá bán 12.830.000 vnđ

Kích thước (mm): 810x740-1110x1210-1265

Chất liệu: Da thật

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ22

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ22

Giá bán 21.400.000 vnđ

Kích thước (mm): 890x840-1330x1295-1350

Chất liệu: Da đen hoặc da nâu

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ23

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ23

Giá bán 15.230.000 vnđ

Kích thước (mm): 750x850x1290

Chất liệu: Da đen hoặc da nâu

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ24

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ24

Giá bán 12.830.000 vnđ

Kích thước (mm): 770x860x1200x1230-1285

Chất liệu: Da thật

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ26

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ26

Giá bán 21.690.000 vnđ

Kích thước (mm): 880x1000x1350x1315

Chất liệu: Da thật

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ27

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ27

Giá bán 14.290.000 vnđ

Kích thước (mm): 865x905-1260x1280-1335

Chất liệu: Da thật

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ30

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ30

Giá bán 4.080.000 vnđ

Kích thước (mm): 645x740x1120-1200

Chất liệu: Da thật, da CN hoặc PVC

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ33

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ33

Giá bán 3.310.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x720x1120-1195

Chất liệu: Da thật, da CN hoặc PVC

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ34

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ34

Giá bán 5.125.000 vnđ

Kích thước (mm): 660x750-1440x1160-1215

Chất liệu: Da thật, da CN hoặc PVC

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ36

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ36

Giá bán 3.800.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x750x1140-1220

Chất liệu: Da thật hoặc PVC

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ38

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ38

Giá bán 4.388.000 vnđ

Kích thước (mm): 670x745-1030x1180-1260

Chất liệu: Da thật, da CN hoặc PVC

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ39

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ39

Giá bán 6.590.000 vnđ

Kích thước (mm): 750x850-1220x1210-1260

Chất liệu: Dạ thật hoặc da CN

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ40

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ40

Giá bán 3.160.000 vnđ

Kích thước (mm): 655x690x1170-1240

Chất liệu: Da thật, Da Công Nghiệp hoặc PVC

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ41

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ41

Giá bán 3.943.000 vnđ

Kích thước (mm): Kích thước: W620 x D710 - 980 x H1150 - 1205 mm

Chất liệu: Da thật, Da Công Nghiệp hoặc PVC

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.