Ghế làm từ khung thép

Sắp xếp

Ghế Gấp G01

Ghế Gấp G01

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 440x515x850

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G02

Ghế Gấp G02

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 400x500x985

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G03

Ghế Gấp G03

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 440x490x790

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G0398

Ghế Gấp G0398

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 395x470x1030

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G04

Ghế Gấp G04

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 480x515x890

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G0498

Ghế Gấp G0498

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 395x455x1040

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp Mặt bàn MelamineG04B

Ghế Gấp Mặt bàn MelamineG04B

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 535x750x890

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp Mặt bàn nhựa G04B

Ghế Gấp Mặt bàn nhựa G04B

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 535x750x890

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp Mặt bàn Gỗ tự nhiên G04B

Ghế Gấp Mặt bàn Gỗ tự nhiên G04B

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 535x750x890

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G05

Ghế Gấp G05

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 400x510x990

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G06

Ghế Gấp G06

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 400x510x990

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G0698

Ghế Gấp G0698

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 395x455x1040

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế chân tĩnh G07

Ghế chân tĩnh G07

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 540x600x770

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G08

Ghế gấp G08

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 400x510x990

Chất liệu: Inox - PVC

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G0898

Ghế Gấp G0898

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 410x480x1070

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G09

Ghế gấp G09

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 400X530X950

Chất liệu: Inox - PVC

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G10

Ghế gấp G10

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 430x490x800

Chất liệu: Thép sơn + nhựa

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G135

Ghế Gấp G135

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 410x500x820

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G136

Ghế gấp G136

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 420x500x820

Chất liệu: Khung thép sơn + PVC/Vải

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G137

Ghế gấp G137

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 430x450x810

Chất liệu: Khung thép sơn + nhựa

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G14

Ghế Gấp G14

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 40x495x990

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G1499

Ghế Gấp G1499

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 390x475x1025

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G1699

Ghế Gấp G1699

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 390x490x1020

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G17

Ghế Gấp G17

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 40x495x990

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G18

Ghế Gấp G18

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 40x495x990

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G20

Ghế Gấp G20

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 450x480x920

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G27

Ghế Gấp G27

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 400x495x970

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G30

Ghế Gấp G30

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 460x45x855

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế chân tĩnh G31

Ghế chân tĩnh G31

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 535x500x820

Chất liệu: Thép mạ + nhựa

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Tĩnh G32

Ghế Tĩnh G32

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 515x570x730

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Tĩnh G34

Ghế Tĩnh G34

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 515x570x730

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Tĩnh G36

Ghế Tĩnh G36

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 550x515x850

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế tựa chân tĩnh G41

Ghế tựa chân tĩnh G41

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 465x525x820

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

12

Sản phẩm có sẵn

Ghế Lưới Nhân Viên GL113

Ghế Lưới Nhân Viên GL113

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 545x530x910/1135

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn Màu đen

Mua nhanh Cho vào giỏ

Quầy Lễ Tân Cao Sơn QLTC S36

Quầy Lễ Tân Cao Sơn QLTC S36

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 1000x600x750/1100

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng Đặt. Giao trong 07-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Quầy Lễ Tân Cao Sơn QLTC S30

Quầy Lễ Tân Cao Sơn QLTC S30

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 1000x600x750/1100

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng Đặt. Giao trong 07-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Quầy Lễ Tân Thấp Giá Rẻ QLTT M02

Quầy Lễ Tân Thấp Giá Rẻ QLTT M02

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 1000x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng Đặt. Giao trong 03-04 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc Chân Sắt HU12

Bàn Làm Việc Chân Sắt HU12

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 1200x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn 1-2 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.