Ghế hội trường

Sắp xếp

Ghế hội trường GHT01

Ghế hội trường GHT01

Giá bán 880.000 vnđ

Kích thước (mm): 450X540X1000

Chất liệu: Đệm bọc da, vải hoặc PVC

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường GHT02

Ghế hội trường GHT02

Giá bán 810.000 vnđ

Kích thước (mm): 405X500X1050

Chất liệu: Đệm tựa ghế bọc vải

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường GHT04

Ghế hội trường GHT04

Giá bán 730.000 vnđ

Kích thước (mm): 405X500X1050

Chất liệu: Đệm tựa ghế bọc vải

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường GHT05

Ghế hội trường GHT05

Giá bán 1.010.000 vnđ

Kích thước (mm): 465x625x950

Chất liệu: Đệm bọc da cn hoặc PVC

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường GHT10

Ghế hội trường GHT10

Giá bán 760.000 vnđ

Kích thước (mm): 420x525x950

Chất liệu: Khung gỗ tự nhiên

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường GHT11

Ghế hội trường GHT11

Giá bán 880.000 vnđ

Kích thước (mm): 420x550x1050

Chất liệu: Da CN hoặc Pvc

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường TC01B

Ghế hội trường TC01B

Giá bán 2.160.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x740/860x1000

Chất liệu: Khung thép, đệm mút đúc bọc vải

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường TC02B

Ghế hội trường TC02B

Giá bán 2.480.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x740/860x1000

Chất liệu: Khung thép, đệm mút đúc bọc vải

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường TC03B

Ghế hội trường TC03B

Giá bán 2.360.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x740/860x1000

Chất liệu: Khung thép, đệm mút đúc bọc vải

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường TC04B

Ghế hội trường TC04B

Giá bán 4.700.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x740/860x1000

Chất liệu: Khung thép, đệm mút đúc bọc vải

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường TC05

Ghế hội trường TC05

Giá bán 4.900.000 vnđ

Kích thước (mm): 700x740x1080

Chất liệu: Khung thép, đệm mút đúc bọc vải

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường TC06B

Ghế hội trường TC06B

Giá bán 4.130.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x740/860x1000

Chất liệu: Khung thép, đệm mút đúc bọc vải

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường TC07B

Ghế hội trường TC07B

Giá bán 4.830.000 vnđ

Kích thước (mm): 640x630÷900x900

Chất liệu: Khung thép, đệm mút đúc bọc vải

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường TC09

Ghế hội trường TC09

Giá bán 5.350.000 vnđ

Kích thước (mm): 620x750-850x980mm

Chất liệu: Khung thép, đệm mút đúc bọc vải

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường TC10

Ghế hội trường TC10

Giá bán 3.210.000 vnđ

Kích thước (mm): 670x670/780x1035

Chất liệu: Khung thép, đệm mút đúc bọc vải

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường TC11.jpg

Ghế hội trường TC11

Giá bán 2.830.000 vnđ

Kích thước (mm):

Chất liệu: Khung thép, đệm mút đúc bọc vải

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường TC306B

Ghế hội trường TC306B

Giá bán 2.100.000 vnđ

Kích thước (mm): 640x620/820x950

Chất liệu: Khung thép, đệm mút đúc bọc vải

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường TC310B

Ghế hội trường TC310B

Giá bán 2.620.000 vnđ

Kích thước (mm): 660x740/860x980

Chất liệu: Khung thép, đệm mút đúc bọc vải

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường TC314

Ghế hội trường TC314

Giá bán 1.540.000 vnđ

Kích thước (mm): 640x620x1000

Chất liệu: Khung thép, đệm mút đúc bọc vải

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường TC314B

Ghế hội trường TC314B

Giá bán 1.720.000 vnđ

Kích thước (mm): 680x620/810x1000

Chất liệu: Khung thép, đệm mút đúc bọc vải

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường TC336

Ghế hội trường TC336

Giá bán 1.660.000 vnđ

Kích thước (mm): 610x700x1000

Chất liệu: Khung thép, đệm mút đúc bọc vải

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường TGA01

Ghế hội trường TGA01

Giá bán 740.000 vnđ

Kích thước (mm): 430X520X1050

Chất liệu: Gỗ tự nhiên hoặc veneer

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường TGA01N

Ghế hội trường TGA01N

Giá bán 740.000 vnđ

Kích thước (mm): 430X520X1050

Chất liệu: Gỗ tự nhiên hoặc veneer

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế hội trường TGA01V

Ghế hội trường TGA01V

Giá bán 680.000 vnđ

Kích thước (mm): 430X520X1050

Chất liệu: Gỗ tự nhiên hoặc veneer

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.