Bàn Văn Phòng

Nội Thất Hợp Phát - Đại lý ủy quyền cấp 1 của Nội Thất Hòa Phát (The One) trên 15 năm:

 

NỘI THẤT HÒA PHÁT

NỘI THẤT THE ONE

Sắp xếp

Bàn Nhân Viên AT100

Bàn Nhân Viên AT100

Giá bán 700.000 vnđ

Kích thước (mm): 1000x600x750

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Nhân Viên AT100HL

Bàn Nhân Viên AT100HL

Giá bán 1.080.000 vnđ

Kích thước (mm): 1000x600x750

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Nhân Viên AT100SHL3D

Bàn Nhân Viên AT100SHL3D

Giá bán 1.440.000 vnđ

Kích thước (mm): 1000x600x750

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Nhân Viên AT120SHL3C

Bàn Nhân Viên AT120SHL3C

Giá bán 1.390.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Nhân Viên AT120SHL3DF

Bàn Nhân Viên AT120SHL3DF

Giá bán 1.700.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Nhân Viên AT120SK

Bàn Nhân Viên AT120SK

Giá bán 840.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Quản Lý AT160HL1

Bàn Quản Lý AT160HL1

Giá bán 2.790.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x700x750

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Quản Lý AT160HL2

Bàn Quản Lý AT160HL2

Giá bán 2.600.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x700x750

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Nhân Viên ATL14

Bàn Nhân Viên ATL14

Giá bán 1.680.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x1200x750

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Nhân Viên ATL14K

Bàn Nhân Viên ATL14K

Giá bán 1.830.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x1200x750

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc Module ATMD01

Bàn Làm Việc Module ATMD01

Giá bán 6.130.000 vnđ

Kích thước (mm): 2400x1200x750-1100

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc Module ATMD02

Bàn Làm Việc Module ATMD02

Giá bán 5.890.000 vnđ

Kích thước (mm): 2835x1200x750-1100

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo ATP1890

Bàn Lãnh Đạo ATP1890

Giá bán 4.670.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Nhân Viên BRI120SC15

Bàn Nhân Viên BRI120SC15

Giá bán 2.020.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu: Khung thép, mặt gỗ Melamine.

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Nhân Viên BRI120SHLC15

Bàn Nhân Viên BRI120SHLC15

Giá bán 2.680.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu: Khung thép, mặt gỗ Melamine.

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc Module BRIMD03C15

Bàn Làm Việc Module BRIMD03C15

Giá bán 4.810.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x1200x750/1070

Chất liệu: Khung thép, mặt gỗ Melamine.

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo BRIP180C15

Bàn Lãnh Đạo BRIP180C15

Giá bán 6.370.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1600x750

Chất liệu: Khung thép, mặt gỗ Melamine.

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo BRIP1880C15

Bàn Lãnh Đạo BRIP1880C15

Giá bán 4.670.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x1600x750

Chất liệu: Khung thép, mặt gỗ Melamine.

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Quản Lý Gỗ Sơn PU DT1680H24

Bàn Quản Lý Gỗ Sơn PU DT1680H24

Giá bán 3.630.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu: Gỗ MDF Sơn Phủ PU

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Quản Lý Gỗ Sơn PU DT1680H25

Bàn Quản Lý Gỗ Sơn PU DT1680H25

Giá bán 3.920.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu: Gỗ MDF Sơn Phủ PU

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Quản Lý Gỗ Sơn PU DT1680H26

Bàn Quản Lý Gỗ Sơn PU DT1680H26

Giá bán 3.920.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu: Gỗ MDF Sơn Phủ PU

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Quản Lý Gỗ Sơn PU DT1680H35

Bàn Quản Lý Gỗ Sơn PU DT1680H35

Giá bán 4.430.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu: Gỗ MDF sơn phủ PU

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Quản Lý Gỗ Sơn PU DT1680H36

Bàn Quản Lý Gỗ Sơn PU DT1680H36

Giá bán 4.430.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu: Gỗ MDF sơn phủ PU

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Quản Lý Gỗ Sơn PU DT1680H37

Bàn Quản Lý Gỗ Sơn PU DT1680H37

Giá bán 4.430.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu: Gỗ MDF sơn phủ PU

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Gỗ Sơn PU DT1890H1

Bàn Lãnh Đạo Gỗ Sơn PU DT1890H1

Giá bán 4.610.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu: Gỗ MDF Sơn Phủ PU

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Gỗ Sơn PU DT1890H12

Bàn Lãnh Đạo Gỗ Sơn PU DT1890H12

Giá bán 4.210.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu: Gỗ MDF sơn phủ PU

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Gỗ Sơn PU DT1890H14

Bàn Lãnh Đạo Gỗ Sơn PU DT1890H14

Giá bán 4.490.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu: Gỗ MDF Sơn Phủ PU

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Gỗ Sơn PU DT1890H15

Bàn Lãnh Đạo Gỗ Sơn PU DT1890H15

Giá bán 4.320.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu: Gỗ MDF Sơn Phủ PU

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Gỗ Sơn PU DT1890H16

Bàn Lãnh Đạo Gỗ Sơn PU DT1890H16

Giá bán 4.420.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu: Gỗ MDF Sơn Phủ PU

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Gỗ Sơn PU DT1890H17

Bàn Lãnh Đạo Gỗ Sơn PU DT1890H17

Giá bán 4.970.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu: Gỗ MDF sơn phủ PU

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Gỗ Sơn PU DT1890H2

Bàn Lãnh Đạo Gỗ Sơn PU DT1890H2

Giá bán 3.240.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu: Gỗ MDF Sơn Phủ PU

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Gỗ Sơn PU DT1890H3

Bàn Lãnh Đạo Gỗ Sơn PU DT1890H3

Giá bán 3.920.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu: Gỗ MDF Sơn Phủ PU

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Gỗ Sơn PU DT1890H4

Bàn Lãnh Đạo Gỗ Sơn PU DT1890H4

Giá bán 3.900.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu: Gỗ MDF Sơn Phủ PU

Tình trạng: Liên Hệ Đặt Hàng 0903 798 249

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.