Bàn Newtrend

Sắp xếp

Bàn nhân viên NEWTREND NT120

Bàn nhân viên NEWTREND NT120

Giá bán 1.139.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn nhân viên NEWTREND NT120C3

Bàn nhân viên NEWTREND NT120C3

Giá bán 1.528.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x700x750

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn nhân viên NEWTREND NT120C3HL

Bàn nhân viên NEWTREND NT120C3HL

Giá bán 1.977.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x700x750

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Nhân Viên NEWTREND NT120K

Bàn Nhân Viên NEWTREND NT120K

Giá bán 1.178.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn nhân viên NEWTREND NT120S

Bàn nhân viên NEWTREND NT120S

Giá bán 1.050.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Nhân Viên NEWTREND NT120SK

Bàn Nhân Viên NEWTREND NT120SK

Giá bán 1.091.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn nhân viên NEWTREND NT140

Bàn nhân viên NEWTREND NT140

Giá bán 1.215.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn nhân viên NEWTREND NT140C3

Bàn nhân viên NEWTREND NT140C3

Giá bán 1.640.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn nhân viên NEWTREND NT140C3HL

Bàn nhân viên NEWTREND NT140C3HL

Giá bán 2.100.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Nhân Viên NEWTREND NT140K

Bàn Nhân Viên NEWTREND NT140K

Giá bán 1.254.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn nhân viên NEWTREND NT140S

Bàn nhân viên NEWTREND NT140S

Giá bán 1.180.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x600x750

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn nhân viên NEWTREND NT160

Bàn nhân viên NEWTREND NT160

Giá bán 1.369.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x750

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Nhân Viên NEWTREND NT160K

Bàn Nhân Viên NEWTREND NT160K

Giá bán 1.416.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn nhân viên NEWTREND NT180

Bàn nhân viên NEWTREND NT180

Giá bán 1.569.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x800x750

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Nhân Viên NEWTREND NT180K

Bàn Nhân Viên NEWTREND NT180K

Giá bán 1.616.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x800x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Phím treo NTBF01

Bàn Phím treo NTBF01

Giá bán 189.000 vnđ

Kích thước (mm): 634x350x18

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTBP01

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTBP01

Giá bán 1.351.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x440x720

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTBP02

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTBP02

Giá bán 1.510.000 vnđ

Kích thước (mm): 1000x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Kệ CPU di động NTC01

Kệ CPU di động NTC01

Giá bán 116.000 vnđ

Kích thước (mm): 260x450x160

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Gốc nối NTG375+ML720

Gốc nối NTG375+ML720

Giá bán 510.000 vnđ

Kích thước (mm): 500x700x750

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTG45

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTG45

Giá bán 602.000 vnđ

Kích thước (mm): 750x650x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lượn NTL14

Bàn lượn NTL14

Giá bán 1.941.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x1200x750

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lượn NTL16

Bàn lượn NTL16

Giá bán 2.030.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x1200x750

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTM1D1F

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTM1D1F

Giá bán 991.000 vnđ

Kích thước (mm): 400x580x590

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTM3D

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTM3D

Giá bán 814.000 vnđ

Kích thước (mm): 400x480x690

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Modul làm việc NTMD01C3

Modul làm việc NTMD01C3

Giá bán 12.897.000 vnđ

Kích thước (mm): 3160x2400x1150

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTP1800

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTP1800

Giá bán 1.569.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x800x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTP1800C

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTP1800C (Trọn bộ)

Giá bán 5.005.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x850x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 12-15 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTP1880

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTP1880

Giá bán 3.741.000 vnđ

Kích thước (mm): 1880x1600x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTP1890T1

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTP1890T1

Giá bán 3.764.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTP1890T3

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTP1890T3

Giá bán 3.587.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTP2050

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTP2050

Giá bán 4.319.000 vnđ

Kích thước (mm): 2050x1750x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTTP1800C

Bàn lãnh đạo NEWTREND NTTP1800C

Giá bán 1.965.000 vnđ

Kích thước (mm): 1100x450x690

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 7-10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Sản phẩm có sẵn

Ghế Lưới Nhân Viên GL101

Ghế Lưới Nhân Viên GL101

Giá bán 813.000 vnđ

Kích thước (mm): 590x540x925-1050

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Nhân Viên SG550

Ghế Nhân Viên SG550

Giá bán 525.000 vnđ

Kích thước (mm): 560x540x900-1025

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG913

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG913

Giá bán 2.967.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x640x1160-1215

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn PVC màu đen (01 cái)

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG905

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG905

Giá bán 3.094.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x7501170-1225

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn PVC màu đen (01 cái)

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc Chân Sắt HU12

Bàn Làm Việc Chân Sắt HU12

Giá bán 1.298.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn 1-2 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Hỗ trợ trực tuyến