Ghế nhân viên HP - New

Sắp xếp

Ghế nhân viên HP0214

Ghế nhân viên HP0214

Giá bán 1.214.000 vnđ

Kích thước (mm):

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0301

Ghế nhân viên HP0301

Giá bán 922.000 vnđ

Kích thước (mm): 500-640 x 470 x 1010-1090

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0302

Ghế nhân viên HP0302

Giá bán 858.000 vnđ

Kích thước (mm): 500-640 x 470 x 1010-1090

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0303

Ghế nhân viên HP0303

Giá bán 858.000 vnđ

Kích thước (mm): 500-640 x 470 x 1010-1090

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0303A

Ghế nhân viên HP0303A

Giá bán 902.000 vnđ

Kích thước (mm):

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0308

Ghế nhân viên HP0308

Giá bán 1.365.000 vnđ

Kích thước (mm):

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0309

Ghế nhân viên HP0309

Giá bán 987.000 vnđ

Kích thước (mm):

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0310

Ghế nhân viên HP0310

Giá bán 1.517.000 vnđ

Kích thước (mm):

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0310M

Ghế nhân viên HP0310M

Giá bán 1.624.000 vnđ

Kích thước (mm):

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0311

Ghế nhân viên HP0311

Giá bán 1.472.000 vnđ

Kích thước (mm):

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0312

Ghế nhân viên HP0312

Giá bán 1.456.000 vnđ

Kích thước (mm):

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0314

Ghế nhân viên HP0314

Giá bán 1.138.000 vnđ

Kích thước (mm): 500-630 x 500 x 1040-1140

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0501

Ghế nhân viên HP0501

Giá bán 471.000 vnđ

Kích thước (mm): 430 x 430 x 780-900

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0501TN

Ghế nhân viên HP0501TN

Giá bán 546.000 vnđ

Kích thước (mm): 430 x 450 x 780-900

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0504M

Ghế nhân viên HP0504M

Giá bán 1.031.000 vnđ

Kích thước (mm): 470-623 x 450 x 880-980

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0505

Ghế nhân viên HP0505

Giá bán 485.000 vnđ

Kích thước (mm): 430 x 430 x 850-970

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0505TN

Ghế nhân viên HP0505TN

Giá bán 562.000 vnđ

Kích thước (mm): 430 x 450 x 850-970

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0507

Ghế nhân viên HP0507

Giá bán 1.062.000 vnđ

Kích thước (mm): 490-580 x 440 x 970-1070

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0508TN

Ghế nhân viên HP0508TN

Giá bán 774.000 vnđ

Kích thước (mm): 460-580 x 450 x 920-1020

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0509

Ghế nhân viên HP0509

Giá bán 987.000 vnđ

Kích thước (mm):

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0510

Ghế nhân viên HP0510

Giá bán 835.000 vnđ

Kích thước (mm): 460-570 x 470 x 830-930

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0512

Ghế nhân viên HP0512

Giá bán 577.000 vnđ

Kích thước (mm): 470 x 430 x 850-970

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0512TN

Ghế nhân viên HP0512TN

Giá bán 653.000 vnđ

Kích thước (mm): 470-570 x 430 x 850-950

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0513

Ghế nhân viên HP0513

Giá bán 1.161.000 vnđ

Kích thước (mm): 430 x 430 x 850-970

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0514

Ghế nhân viên HP0514

Giá bán 1.062.000 vnđ

Kích thước (mm): 470-550 x 430 x 880-980

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0516

Ghế nhân viên HP0516

Giá bán 1.017.000 vnđ

Kích thước (mm): 470-600 x 490 x 870-970

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0517

Ghế nhân viên HP0517

Giá bán 835.000 vnđ

Kích thước (mm): 480-550 x 480 x 990-1090

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0519

Ghế nhân viên HP0519

Giá bán 1.138.000 vnđ

Kích thước (mm): 430-600 x 460 x 900-1020

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0521

Ghế nhân viên HP0521

Giá bán 1.259.000 vnđ

Kích thước (mm): 440-500 x 420 x 860-960

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0522

Ghế nhân viên HP0522

Giá bán 1.259.000 vnđ

Kích thước (mm): 460-550 x 410 x 840-940

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0525

Ghế nhân viên HP0525

Giá bán 940.000 vnđ

Kích thước (mm): 470-580 x 470 x 870-980

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP0527

Ghế nhân viên HP0527

Giá bán 1.031.000 vnđ

Kích thước (mm): 520-610 x 520 x 850-940

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên HP08302

Ghế nhân viên HP08302

Giá bán 1.290.000 vnđ

Kích thước (mm):

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

12

Sản phẩm có sẵn

Tủ Sắt Sơn Tĩnh Điện TU09K3B

Tủ Sắt Sơn Tĩnh Điện TU09K3B

Giá bán 3.203.000 vnđ

Kích thước (mm): 1000x450x1830

Chất liệu:

Tình trạng: Có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lưới Nhân Viên GL101

Ghế Lưới Nhân Viên GL101

Giá bán 813.000 vnđ

Kích thước (mm): 590x540x925-1050

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Nhân Viên SG550

Ghế Nhân Viên SG550

Giá bán 525.000 vnđ

Kích thước (mm): 560x540x900-1025

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG913

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG913

Giá bán 2.967.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x640x1160-1215

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn PVC màu đen (01 cái)

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG905

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG905

Giá bán 3.094.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x7501170-1225

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn PVC màu đen (01 cái)

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc Chân Sắt HU12

Bàn Làm Việc Chân Sắt HU12

Giá bán 1.298.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn 1-2 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Hỗ trợ trực tuyến