Ghế lãnh đạo TQ

Sắp xếp

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ01

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ01

Giá bán 4.779.000 vnđ

Kích thước (mm): 700x810x1155-1210

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ02

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ02

Giá bán 4.154.000 vnđ

Kích thước (mm): 700x680x1200-1255

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ03

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ03

Giá bán 3.901.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x700x1175-1230

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ05

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ05

Giá bán 4.224.000 vnđ

Kích thước (mm): 670x710x1045-1100

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ06

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ06

Giá bán 4.195.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x700x1175-1231

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ07

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ07

Giá bán 4.755.000 vnđ

Kích thước (mm): 680x800x1175-1230

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ08

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ08

Giá bán 5.558.000 vnđ

Kích thước (mm): 680x780x1175-1230

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ09

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ09

Giá bán 4.272.000 vnđ

Kích thước (mm): 690x780x1175-1230

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ10

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ10

Giá bán 3.965.000 vnđ

Kích thước (mm): 660x740x1100-1155

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ11

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ11

Giá bán 5.003.000 vnđ

Kích thước (mm): 690x820x1135-1190

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ12

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ12

Giá bán 5.145.000 vnđ

Kích thước (mm): 690x800x1155-1210

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ15

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ15

Giá bán 5.050.000 vnđ

Kích thước (mm): 660x765x1165-1220

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ16

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ16

Giá bán 5.971.000 vnđ

Kích thước (mm): 690x780 -1140x1190 -1245

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ17

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ17

Giá bán 4.272.000 vnđ

Kích thước (mm): 660x750x1160-1215

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ18

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ18

Giá bán 5.086.000 vnđ

Kích thước (mm): 690x750x1160-1215

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ19

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp Da thật TQ19

Giá bán 5.865.000 vnđ

Kích thước (mm): 690x800 -1330x1190 -1245

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ20

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ20

Giá bán 10.561.000 vnđ

Kích thước (mm): 810x890x1205-1260

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ21

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ21

Giá bán 10.148.000 vnđ

Kích thước (mm): 810x930 -1090x1175 -1230

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ22

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ22

Giá bán 16.898.000 vnđ

Kích thước (mm): 860x930x1295-1350

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ22Da nâu

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ22Da nâu

Giá bán 16.498.000 vnđ

Kích thước (mm): 830x880x1290-1345

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ23

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ23

Giá bán 12.036.000 vnđ

Kích thước (mm): 750x760x1290

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ23Da nâu

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ23Da nâu

Giá bán 11.766.000 vnđ

Kích thước (mm): 770x680x1310

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ24

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ24

Giá bán 9.759.000 vnđ

Kích thước (mm): 820x1000x1230/1175

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ30

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ30

Giá bán 4.189.000 vnđ

Kích thước (mm): 645x740x1120-1175

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ32

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ32

Giá bán 3.389.000 vnđ

Kích thước (mm): 700x670x1170-1225

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ33

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ33

Giá bán 3.882.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x720x1075-1130

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ34

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ34

Giá bán 5.145.000 vnđ

Kích thước (mm): 660x730-1520x1160-1215

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ35

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ35

Giá bán 4.543.000 vnđ

Kích thước (mm): 690x755x110-1155

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Sản phẩm có sẵn

Ghế Lưới Nhân Viên GL101

Ghế Lưới Nhân Viên GL101

Giá bán 813.000 vnđ

Kích thước (mm): 590x540x925-1050

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Nhân Viên SG550

Ghế Nhân Viên SG550

Giá bán 525.000 vnđ

Kích thước (mm): 560x540x900-1025

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG913

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG913

Giá bán 2.967.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x640x1160-1215

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn PVC màu đen (01 cái)

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG905

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG905

Giá bán 3.094.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x7501170-1225

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn PVC màu đen (01 cái)

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc Chân Sắt HU12

Bàn Làm Việc Chân Sắt HU12

Giá bán 1.298.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn 1-2 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Hỗ trợ trực tuyến