Ghế đôn

Sắp xếp

Ghế Đôn GD01

Ghế Đôn GD01

Giá bán 128.000 vnđ

Kích thước (mm): 370x370x460

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Đôn GD01I

Ghế Đôn GD01I

Giá bán 176.000 vnđ

Kích thước (mm): 380x365x460

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Đôn GD02

Ghế Đôn GD02

Giá bán 128.000 vnđ

Kích thước (mm): 310x365x460

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Đôn GD03

Ghế Đôn GD03

Giá bán 210.000 vnđ

Kích thước (mm): 400x400x480

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Đôn GD04

Ghế Đôn GD04

Giá bán 141.000 vnđ

Kích thước (mm): 430x430x450

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Đôn GD05A

Ghế Đôn GD05A

Giá bán 122.000 vnđ

Kích thước (mm): 365x365x300

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Đôn GD05B

Ghế Đôn GD05B

Giá bán 134.000 vnđ

Kích thước (mm): 365x365x450

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Sản phẩm có sẵn

Ghế Lưới Nhân Viên GL101

Ghế Lưới Nhân Viên GL101

Giá bán 813.000 vnđ

Kích thước (mm): 590x540x925-1050

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Nhân Viên SG550

Ghế Nhân Viên SG550

Giá bán 525.000 vnđ

Kích thước (mm): 560x540x900-1025

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG913

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG913

Giá bán 2.967.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x640x1160-1215

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn PVC màu đen (01 cái)

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG905

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG905

Giá bán 3.094.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x7501170-1225

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn PVC màu đen (01 cái)

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc Chân Sắt HU12

Bàn Làm Việc Chân Sắt HU12

Giá bán 1.298.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn 1-2 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Hỗ trợ trực tuyến