Ghế chân gấp

Sắp xếp

Ghế Gấp G01

Ghế Gấp G01

Giá bán 204.000 vnđ

Kích thước (mm): 440x515x850

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G02

Ghế Gấp G02

Giá bán 270.000 vnđ

Kích thước (mm): 400x500x985

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G03

Ghế Gấp G03

Giá bán 289.000 vnđ

Kích thước (mm): 440x490x790

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G0398

Ghế Gấp G0398

Giá bán 361.000 vnđ

Kích thước (mm): 395x470x1030

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G04

Ghế Gấp G04

Giá bán 280.000 vnđ

Kích thước (mm): 480x515x890

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G0498

Ghế Gấp G0498

Giá bán 365.000 vnđ

Kích thước (mm): 395x455x1040

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp Mặt bàn MelamineG04B

Ghế Gấp Mặt bàn MelamineG04B

Giá bán 426.000 vnđ

Kích thước (mm): 535x750x890

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp Mặt bàn nhựa G04B

Ghế Gấp Mặt bàn nhựa G04B

Giá bán 458.000 vnđ

Kích thước (mm): 535x750x890

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp Mặt bàn Gỗ tự nhiên G04B

Ghế Gấp Mặt bàn Gỗ tự nhiên G04B

Giá bán 504.000 vnđ

Kích thước (mm): 535x750x890

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G05

Ghế Gấp G05

Giá bán 398.000 vnđ

Kích thước (mm): 400x510x990

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G06

Ghế Gấp G06

Giá bán 340.000 vnđ

Kích thước (mm): 400x510x990

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G0698

Ghế Gấp G0698

Giá bán 365.000 vnđ

Kích thước (mm): 395x455x1040

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G08

Giá bán 340.000 vnđ

Kích thước (mm): 400x510x990

Chất liệu: Inox - PVC

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G0898

Ghế Gấp G0898

Giá bán 301.000 vnđ

Kích thước (mm): 410x480x1070

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G09

Giá bán 340.000 vnđ

Kích thước (mm): 400X530X950

Chất liệu: Inox - PVC

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G10

Giá bán 285.000 vnđ

Kích thước (mm): 430x490x800

Chất liệu: Thép sơn + nhựa

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G135

Ghế Gấp G135

Giá bán 206.000 vnđ

Kích thước (mm): 410x500x820

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G136

Giá bán 285.000 vnđ

Kích thước (mm): 420x500x820

Chất liệu: Khung thép sơn + PVC/Vải

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G137

Giá bán 205.000 vnđ

Kích thước (mm): 430x450x810

Chất liệu: Khung thép sơn + nhựa

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G14

Ghế Gấp G14

Giá bán 301.000 vnđ

Kích thước (mm): 40x495x990

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G1499

Ghế Gấp G1499

Giá bán 268.000 vnđ

Kích thước (mm): 390x475x1025

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G1699

Ghế Gấp G1699

Giá bán 258.000 vnđ

Kích thước (mm): 390x490x1020

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G17

Ghế Gấp G17

Giá bán 235.000 vnđ

Kích thước (mm): 40x495x990

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G18

Ghế Gấp G18

Giá bán 228.000 vnđ

Kích thước (mm): 40x495x990

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G20

Ghế Gấp G20

Giá bán 374.000 vnđ

Kích thước (mm): 450x480x920

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G27

Ghế Gấp G27

Giá bán 235.000 vnđ

Kích thước (mm): 400x495x970

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp G30

Ghế Gấp G30

Giá bán 218.000 vnđ

Kích thước (mm): 460x45x855

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Sản phẩm có sẵn

15% off

Tủ Sắt Sơn Tĩnh Điện TU986-3K

Tủ Sắt Sơn Tĩnh Điện TU986-3K

Giá bán 3.500.000 vnđ

Kích thước (mm): 915x450x1830

Chất liệu:

Tình trạng: Có sẵn 6 tủ giao hàng trong 1-2 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

6% off

Tủ Sắt Sơn Tĩnh Điện TU09K5

Tủ Sắt Sơn Tĩnh Điện TU09K5

Giá bán 3.750.000 vnđ

Kích thước (mm): 1350x450x1830

Chất liệu:

Tình trạng: Có sẵn 1 tủ giao hàng trong vòng 1-2 ngày làm việc

Mua nhanh Cho vào giỏ

6% off

Tủ Sắt Sơn Tĩnh Điện TU09K3G

Tủ Sắt Sơn Tĩnh Điện TU09K3G

Giá bán 2.753.000 vnđ

Kích thước (mm): 1000x450x1830

Chất liệu:

Tình trạng: Có sẵn 2 tủ giao hàng trong vòng 1-2 ngày làm việc

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Sắt Sơn Tĩnh Điện TU09K3

Tủ Sắt Sơn Tĩnh Điện TU09K3

Giá bán 2.693.000 vnđ

Kích thước (mm): 1000x450x1830

Chất liệu:

Tình trạng: Có sẵn 1 tủ giao hàng trong vòng 1-2 ngày làm việc

Mua nhanh Cho vào giỏ

5% off

Tủ Sắt Sơn Tĩnh Điện TU08

Tủ Sắt Sơn Tĩnh Điện TU08

Giá bán 2.517.500 vnđ

Kích thước (mm): 915x450x1830

Chất liệu:

Tình trạng: Có sẵn 2 tủ giao hàng trong vòng 1-2 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

5% off

Tủ Sắt Sơn Tĩnh Điện TU07

Tủ Sắt Sơn Tĩnh Điện TU07

Giá bán 2.381.000 vnđ

Kích thước (mm): 915x450x1830

Chất liệu:

Tình trạng: Có sẵn 1 tủ giao hàng trong vòng 1-2 ngày làm việc

Mua nhanh Cho vào giỏ

Hỗ trợ trực tuyến