Bàn văn phòng

Nội Thất Hợp Phát - Đại lý ủy quyền cấp 1 của Tập Đoàn Hòa Phát trên 10 năm:

Sắp xếp

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2010VM1

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2010VM1

Giá bán 4.932.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 15-17 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2010VM12

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2010VM12

Giá bán 5.912.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x760

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2010VM14

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2010VM14

Giá bán 5.947.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x760

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2010VM15

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2010VM15

Giá bán 6.101.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x760

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2010VM2

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2010VM2

Giá bán 4.932.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 15-17 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2010VM3

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2010VM3

Giá bán 5.570.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 15-17 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2010VM4

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2010VM4

Giá bán 6.065.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 20-25 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2010VM5

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2010VM5

Giá bán 6.950.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x760

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Verneer DT2411V12

Bàn Lãnh Đạo Verneer DT2411V12

Giá bán 7.835.000 vnđ

Kích thước (mm): 2400x1000x760

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Verneer DT2411V5

Bàn Lãnh Đạo Verneer DT2411V5

Giá bán 8.390.000 vnđ

Kích thước (mm): 2400x1100x760

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2411VM12

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2411VM12

Giá bán 6.514.000 vnđ

Kích thước (mm): 2400x1100x760

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2411VM15

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2411VM15

Giá bán 7.009.000 vnđ

Kích thước (mm): 2400x1100x760

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2411VM5

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2411VM5

Giá bán 8.095.000 vnđ

Kích thước (mm): 2400x1100x760

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2411VM6

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT2411VM6

Giá bán 8.732.000 vnđ

Kích thước (mm): 2400x1150x760

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo Veneer DT3012V8

Bàn lãnh đạo Veneer DT3012V8

Giá bán 12.154.000 vnđ

Kích thước (mm): 3000x1200x760

Chất liệu: Gỗ công nghiệp - Veneer

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT3012VM8

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT3012VM8

Giá bán 9.995.000 vnđ

Kích thước (mm): 3000x1200x760

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT3212VM7

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine DT3212VM7

Giá bán 10.868.000 vnđ

Kích thước (mm): 3200x1200x760

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1400A

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1400A

Giá bán 3.139.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1400B

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1400B

Giá bán 2.584.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1400C

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1400C

Giá bán 2.643.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1400D

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1400D

Giá bán 2.260.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1400G

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1400G

Giá bán 3.092.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1400K

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1400K

Giá bán 2.785.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1600E

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1600E

Giá bán 3.599.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1600F

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1600F

Giá bán 2.714.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1600H

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1600H

Giá bán 2.561.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1600M

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1600M

Giá bán 2.213.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1600N

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1600N

Giá bán 2.154.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1600T

Bàn Lãnh Đạo Cấp Trung ET1600T

Giá bán 2.490.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo VerneerET1600V1

Bàn Lãnh Đạo VerneerET1600V1

Giá bán 4.213.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine ET1600VM1

Bàn Lãnh Đạo Verneer và Melamine ET1600VM1

Giá bán 3.835.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Hộc treo ET1600H

Hộc treo ET1600H

Giá bán 1.056.000 vnđ

Kích thước (mm): 400x490x450

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Nhân Viên HP HP100

Bàn Nhân Viên HP HP100

Giá bán 649.000 vnđ

Kích thước (mm): 1000x600x750

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Sản phẩm có sẵn

Tủ Sắt Sơn Tĩnh Điện TU09K3B

Tủ Sắt Sơn Tĩnh Điện TU09K3B

Giá bán 3.203.000 vnđ

Kích thước (mm): 1000x450x1830

Chất liệu:

Tình trạng: Có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lưới Nhân Viên GL101

Ghế Lưới Nhân Viên GL101

Giá bán 813.000 vnđ

Kích thước (mm): 590x540x925-1050

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Nhân Viên SG550

Ghế Nhân Viên SG550

Giá bán 525.000 vnđ

Kích thước (mm): 560x540x900-1025

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG913

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG913

Giá bán 2.967.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x640x1160-1215

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn PVC màu đen (01 cái)

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG905

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG905

Giá bán 3.094.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x7501170-1225

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn PVC màu đen (01 cái)

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc Chân Sắt HU12

Bàn Làm Việc Chân Sắt HU12

Giá bán 1.298.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn 1-2 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Hỗ trợ trực tuyến