Bàn Royal

Sắp xếp

Bàn Chân Thép ROYAL HR140C7

Bàn Chân Thép ROYAL HR140C7

Giá bán 1.227.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 12-15 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Chân Thép ROYAL HR140C7Y1

Bàn Chân Thép ROYAL HR140C7Y1

Giá bán 1.411.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 20-25 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn chân sắt Royal HR140C8

Bàn chân sắt Royal HR140C8

Giá bán 1.217.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 12-15 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn chân sắt Royal HR140C8Y1

Bàn chân sắt Royal HR140C8Y1

Giá bán 1.400.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 20-25 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn chân thép HR140C9

Giá bán 1.198.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Chân Gỗ ROYAL HR140HL

Bàn Chân Gỗ ROYAL HR140HL

Giá bán 1.822.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 12-15 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Chân Thép ROYAL HR140HLC1

Bàn Chân Thép ROYAL HR140HLC1

Giá bán 2.479.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 12-15 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Chân Thép ROYAL HR140HLC1Y1

Bàn Chân Thép ROYAL HR140HLC1Y1

Giá bán 2.528.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 20-25 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Chân Thép ROYAL HR140HLC2

Bàn Chân Thép ROYAL HR140HLC2

Giá bán 2.037.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 12-15 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Chân Thép ROYAL HR140HLC2Y1

Bàn Chân Thép ROYAL HR140HLC2Y1

Giá bán 2.061.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 20-25 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Chân Thép ROYAL HR140HLC5

Bàn Chân Thép ROYAL HR140HLC5

Giá bán 2.111.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 12-15 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Chân Thép ROYAL HR140HLC6

Bàn Chân Thép ROYAL HR140HLC6

Giá bán 2.037.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 12-15 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn chân sắt Royal HR140HLC8

Bàn chân sắt Royal HR140HLC8

Giá bán 1.887.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 12-15 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn chân sắt Royal HR140HLC8Y1

Bàn chân sắt Royal HR140HLC8Y1

Giá bán 2.008.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 20-25 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Chân Gỗ ROYAL HR140HM

Bàn Chân Gỗ ROYAL HR140HM

Giá bán 2.258.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 12-15 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn chân thép HR140SC9

Giá bán 956.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Chân Gỗ ROYAL HR160

Bàn Chân Gỗ ROYAL HR160

Giá bán 1.627.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 12-15 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP160C1

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP160C1

Giá bán 3.571.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x1750x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 20-25 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP160C2

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP160C2

Giá bán 3.546.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x1700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 12-15 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP160C2Y1

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP160C2Y1

Giá bán 3.724.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x1700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 20-25 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn chân thép HR160C9

Giá bán 1.319.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn chân thép HR160SC9

Giá bán 1.077.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Chân Thép ROYAL HRL1450C1

Bàn Chân Thép ROYAL HRL1450C1

Giá bán 3.166.000 vnđ

Kích thước (mm): 1450x950x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 12-15 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Chân Thép ROYAL HRL1450C1Y1

Bàn Chân Thép ROYAL HRL1450C1Y1

Giá bán 3.461.000 vnđ

Kích thước (mm): 1450x950x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 20-25 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP1600

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP1600

Giá bán 1.667.000 vnđ

Kích thước (mm): 1594x850x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 12-15 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP160C1Y1

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP160C1Y1

Giá bán 3.657.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x1750x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 20-25 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP1800C5

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP1800C5

Giá bán 3.988.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x2000x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 12-15 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP1880C5

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP1880C5

Giá bán 2.479.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x800x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 12-15 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP1885Y1

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP1885Y1

Giá bán 4.822.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x1700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 20-25 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP1890

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP1890

Giá bán 3.012.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 12-15 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP1890L1Y2

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP1890L1Y2

Giá bán 4.983.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x1800x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 20-25 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP1890L2Y1

Bàn Lãnh Đạo ROYAL HRP1890L2Y1

Giá bán 4.970.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x1600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 20-25 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

12

Sản phẩm có sẵn

22% off

BÀN LÃNH ĐẠO 730-1

Giá bán 9.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000 x 900 x 750 mm

Chất liệu: MFC phủ Melamine.

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp VT VT1K

Ghế Họp VT VT1K

Giá bán 491.000 vnđ

Kích thước (mm): 470x570x850

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 4-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp VT VT1

Ghế Họp VT VT1

Giá bán 595.000 vnđ

Kích thước (mm): 540x600x920

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng 4-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Sắt Sơn Tĩnh Điện TU09K3B

Tủ Sắt Sơn Tĩnh Điện TU09K3B

Giá bán 3.050.000 vnđ

Kích thước (mm): 1000x450x1830

Chất liệu:

Tình trạng: Có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lưới Nhân Viên GL113

Ghế Lưới Nhân Viên GL113

Giá bán 737.000 vnđ

Kích thước (mm): 545x530x910/1135

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn Màu đen

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lưới Nhân Viên GL101B

Ghế Lưới Nhân Viên GL101B

Giá bán 725.000 vnđ

Kích thước (mm): 590x540x925-1050

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Hỗ trợ trực tuyến