Bàn Làm Việc Gỗ Sơn PU HP

Sắp xếp

Bàn Làm Việc BLVG S01

Bàn Làm Việc BLVG S01

Giá bán 2.950.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S01

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S02

Bàn Làm Việc BLVG S02

Giá bán 2.700.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S02

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S03

Bàn Làm Việc BLVG S03

Giá bán 3.150.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S03

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S04

Bàn Làm Việc BLVG S04

Giá bán 3.150.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S04

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S05

Bàn Làm Việc BLVG S05

Giá bán 3.350.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S05

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S06

Bàn Làm Việc BLVG S06

Giá bán 4.350.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S06

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S07

Bàn Làm Việc BLVG S07

Giá bán 4.350.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S07

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S08

Bàn Làm Việc BLVG S08

Giá bán 4.600.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S08

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S09

Bàn Làm Việc BLVG S09

Giá bán 4.600.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S09

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S10

Bàn Làm Việc BLVG S10

Giá bán 5.680.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S10

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S11

Bàn Làm Việc BLVG S11

Giá bán 5.680.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S11

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S12

Bàn Làm Việc BLVG S12

Giá bán 5.680.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S12

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S13

Bàn Làm Việc BLVG S13

Giá bán 5.880.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S13

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S14

Bàn Làm Việc BLVG S14

Giá bán 6.500.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S14

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S15

Bàn Làm Việc BLVG S15

Giá bán 6.500.000 vnđ

Kích thước (mm): 1600x800x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S15

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S16

Bàn Làm Việc BLVG S16

Giá bán 6.500.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S16

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S17

Bàn Làm Việc BLVG S17

Giá bán 6.500.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S17

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S18

Bàn Làm Việc BLVG S18

Giá bán 6.500.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S18

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S19

Bàn Làm Việc BLVG S19

Giá bán 6.500.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S19

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S20

Bàn Làm Việc BLVG S20

Giá bán 7.600.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S20

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S21

Bàn Làm Việc BLVG S21

Giá bán 7.850.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S21

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S22

Bàn Làm Việc BLVG S22

Giá bán 7.900.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S22

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S23

Bàn Làm Việc BLVG S23

Giá bán 7.900.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S23

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S24

Bàn Làm Việc BLVG S24

Giá bán 7.900.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S24

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S25

Bàn Làm Việc BLVG S25

Giá bán 8.100.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S25

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S26

Bàn Làm Việc BLVG S26

Giá bán 8.100.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S26

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S27

Bàn Làm Việc BLVG S27

Giá bán 8.100.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S27

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVG S28

Bàn Làm Việc BLVG S28

Giá bán 8.100.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x900x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVG S28

Mua nhanh Cho vào giỏ

Sản phẩm có sẵn

Ghế Lưới Nhân Viên GL101

Ghế Lưới Nhân Viên GL101

Giá bán 813.000 vnđ

Kích thước (mm): 590x540x925-1050

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Nhân Viên SG550

Ghế Nhân Viên SG550

Giá bán 525.000 vnđ

Kích thước (mm): 560x540x900-1025

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG913

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG913

Giá bán 2.967.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x640x1160-1215

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn PVC màu đen (01 cái)

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG905

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG905

Giá bán 3.094.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x7501170-1225

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn PVC màu đen (01 cái)

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc Chân Sắt HU12

Bàn Làm Việc Chân Sắt HU12

Giá bán 1.298.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn 1-2 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Hỗ trợ trực tuyến