Bàn Làm Việc Chân Sắt HP

Sắp xếp

Bàn Làm Việc BLVCS01

Bàn Làm Việc BLVCS01

Giá bán 1.106.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS01

Mua nhanh Cho vào giỏ

10% off

Bàn Làm Việc BLVCS02

Bàn Làm Việc BLVCS02

Giá bán 1.350.000 vnđ

Kích thước (mm): 1000x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS02

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVCS03

Bàn Làm Việc BLVCS03

Giá bán 1.266.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS03

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVCS05

Bàn Làm Việc BLVCS05

Giá bán 2.284.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x1200x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS05

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVCS06

Bàn Làm Việc BLVCS06

Giá bán 1.972.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS06

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVCS07

Bàn Làm Việc BLVCS07

Giá bán 1.422.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS07

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVCS08

Bàn Làm Việc BLVCS08

Giá bán 2.143.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS08

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVCS09

Bàn Làm Việc BLVCS09

Giá bán 1.362.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS09

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVCS10

Bàn Làm Việc BLVCS10

Giá bán 1.160.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS10

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVCS11

Bàn Làm Việc BLVCS11

Giá bán 1.492.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS11

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVCS12

Bàn Làm Việc BLVCS12

Giá bán 1.362.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS12

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVCS13

Bàn Làm Việc BLVCS13

Giá bán 2.944.000 vnđ

Kích thước (mm): 1400x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS13

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVCS14

Bàn Làm Việc BLVCS14

Giá bán 2.496.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200/1400x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS14

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVCS15

Bàn Làm Việc BLVCS15

Giá bán 3.286.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200/1400x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS15

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVCS16

Bàn Làm Việc BLVCS16

Giá bán 2.890.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200/1400x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS16

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVCS17

Bàn Làm Việc BLVCS17

Giá bán 3.176.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200/1400x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS17

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVCS18

Bàn Làm Việc BLVCS18

Giá bán 2.667.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200/1400x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS18

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVCS19

Bàn Làm Việc BLVCS19

Giá bán 2.514.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200/1400x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS19

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc BLVCS20

Bàn Làm Việc BLVCS20

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 1200/1400x600x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk BLVCS20

Mua nhanh Cho vào giỏ

Sản phẩm có sẵn

Ghế Lưới Nhân Viên GL101

Ghế Lưới Nhân Viên GL101

Giá bán 813.000 vnđ

Kích thước (mm): 590x540x925-1050

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Nhân Viên SG550

Ghế Nhân Viên SG550

Giá bán 525.000 vnđ

Kích thước (mm): 560x540x900-1025

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG913

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG913

Giá bán 2.967.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x640x1160-1215

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn PVC màu đen (01 cái)

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG905

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG905

Giá bán 3.094.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x7501170-1225

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn PVC màu đen (01 cái)

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc Chân Sắt HU12

Bàn Làm Việc Chân Sắt HU12

Giá bán 1.298.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn 1-2 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Hỗ trợ trực tuyến