Bàn Họp Gỗ Sơn PU HP

Sắp xếp

Bàn Họp Gỗ BHG S01

Bàn Họp Gỗ BHG S01

Giá bán 6.450.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S01

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S02

Bàn Họp Gỗ BHG S02

Giá bán 6.450.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S02

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S03

Bàn Họp Gỗ BHG S03

Giá bán 6.450.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S03

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S04

Bàn Họp Gỗ BHG S04

Giá bán 6.450.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S04

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S05

Bàn Họp Gỗ BHG S05

Giá bán 7.550.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S05

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S06

Bàn Họp Gỗ BHG S06

Giá bán 6.450.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S06

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S07

Bàn Họp Gỗ BHG S07

Giá bán 6.908.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S07

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S08

Bàn Họp Gỗ BHG S08

Giá bán 6.450.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S08

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S10

Bàn Họp Gỗ BHG S10

Giá bán 6.450.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S10

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S12

Bàn Họp Gỗ BHG S12

Giá bán 16.500.000 vnđ

Kích thước (mm): 3600x1500x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S12

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S13

Bàn Họp Gỗ BHG S13

Giá bán 16.500.000 vnđ

Kích thước (mm): 3600x1500x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S13

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S14

Bàn Họp Gỗ BHG S14

Giá bán 16.500.000 vnđ

Kích thước (mm): 3600x1500x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S14

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S15

Bàn Họp Gỗ BHG S15

Giá bán 16.500.000 vnđ

Kích thước (mm): 3600x1500x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S15

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S16

Bàn Họp Gỗ BHG S16

Giá bán 16.500.000 vnđ

Kích thước (mm): 3600x1500x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S16

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S17

Bàn Họp Gỗ BHG S17

Giá bán 19.800.000 vnđ

Kích thước (mm): 3600x1500x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S17

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S18

Bàn Họp Gỗ BHG S18

Giá bán 19.800.000 vnđ

Kích thước (mm): 3600x1500x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S18

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S19

Bàn Họp Gỗ BHG S19

Giá bán 6.300.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S19

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S20

Bàn Họp Gỗ BHG S20

Giá bán 19.800.000 vnđ

Kích thước (mm): 3600x1500x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S20

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S21

Bàn Họp Gỗ BHG S21

Giá bán 19.800.000 vnđ

Kích thước (mm): 3600x1500x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S21

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S22

Bàn Họp Gỗ BHG S22

Giá bán 6.300.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S22

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S23

Bàn Họp Gỗ BHG S23

Giá bán 19.800.000 vnđ

Kích thước (mm): 3600x1500x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S23

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S24

Bàn Họp Gỗ BHG S24

Giá bán 19.800.000 vnđ

Kích thước (mm): 3600x1500x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S24

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S25

Bàn Họp Gỗ BHG S25

Giá bán 6.300.000 vnđ

Kích thước (mm): 2000x1000x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S25

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S26

Bàn Họp Gỗ BHG S26

Giá bán 19.800.000 vnđ

Kích thước (mm): 3600x1500x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S26

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Họp Gỗ BHG S27

Bàn Họp Gỗ BHG S27

Giá bán 19.800.000 vnđ

Kích thước (mm): 3600x1500x750

Chất liệu:

Tình trạng: Desk For Meeting BHG S27

Mua nhanh Cho vào giỏ

Sản phẩm có sẵn

Ghế Lưới Nhân Viên GL101

Ghế Lưới Nhân Viên GL101

Giá bán 813.000 vnđ

Kích thước (mm): 590x540x925-1050

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Nhân Viên SG550

Ghế Nhân Viên SG550

Giá bán 525.000 vnđ

Kích thước (mm): 560x540x900-1025

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG913

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG913

Giá bán 2.967.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x640x1160-1215

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn PVC màu đen (01 cái)

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG905

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG905

Giá bán 3.094.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x7501170-1225

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn PVC màu đen (01 cái)

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn Làm Việc Chân Sắt HU12

Bàn Làm Việc Chân Sắt HU12

Giá bán 1.298.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200x700x750

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn 1-2 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Hỗ trợ trực tuyến